Наши клиенти:

- Жилищни блокове и кооперации в целия град
- Административни сгради
- Хипермакети
- Фабрики и производствени цехове

За контакти:

e-mail: office.mig92@gmail.com

GSM : 0887 742 887

GSM : 0899 829 116